O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

Kształcenie i terapię w Przedszkolu prowadzi kadra O¶rodka Terapeutyczno-Medycznego "Syriusz"psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci, neurologopeda, dogoterapeuta, hipoterapeuta. Terapia dzieci jest konsultowana medycznie.

 • lek.med. A. Lamparska - Warchalska– dyrektor Przedszkola, lekarz psychiatra dziecięcy

 • mgr Jadwiga Trzetrzelewska- zastępca dyrektora Przedszkola ds. administracyjnych

 • mgr Elżbieta Figura-Milczanowska -  zastępca dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych,pedagog z zakresu terapii pedagogicznej terapeuta zajęciowy, terapeuta EEG, RSA Biofeedback, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne III st, pedagog z ukończonym szkoleniem z zakresu: AAC, terapii SI I st oraz terapii ręki I i II st

 • mgr Mariola Miernik - psycholog z ukończonym szkoleniem z zakresu terapii behawioralnej

 • mgr Michalina Mazur - nauczyciel zintegrowanego nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne I st.

 • mgr Katarzyna Suchoń - nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne I st., terapeuta z ukończonym szkoleniem z zakresu terapii SI I st

 • mgr Dorota Kopiczko - nauczyciel zintegrowanego nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne I st.

 • mgr Mirosław Szczepański - pedagog z zakresu terapii pedagogicznej, pedagog z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, arteterapeuta, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne I st.

 • mgr Dominika Sroczyk - pedagog z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, pielęgniarka

 • mgr Katarzyna Kwa¶niewska - Sobala – neurologopeda

 • mgr Barbara Burliga-Placek - certyfikowany dogoterapeuta, oligofrenopedagog

 • mgr Ewelina Konsek - fizjoterapeuta z ukończonym szkoleniem z zakresu hipoterapii

 • mgr Kamila Gajda - nauczyciel języka angielskiego metod± Helen Doron.