OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Schemat postępowania - co robić?

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych
Krok po kroku czyli diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w programie Atut

Jeśli coś niepokoi Cię w zachowaniu i rozwoju Twojego dziecka skonsultuj to. Nie czekaj, nie słuchaj porad „może z tego wyrośnie”.

Co powinien zrobić rodzic/opiekun – schemat postępowania :

 • objawy zaburzeń u dziecka
 • konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży
 • ustalenie wstępnej diagnozy
 • wstępne zalecenia
 • ustalenie diagnozy medycznej i planu terapii dziecka
 • diagnoza funkcjonalna
 • leczenie (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy i inni)

Wizyta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin

Podstawą jest ustalenie wstępnej diagnozy medycznej. W przypadku podejrzenia diagnozy ASD rozpoznanie powinien ustalić lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. W tym celu rodzic powinien zgłosić się z dzieckiem do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin
 • termin wizyty trzeba ustalić w rejestracji Ośrodka osobiście lub telefonicznie
 • na konsultację trzeba zabrać wszystkie posiadane dokumenty medyczne, psychologiczne, oświatowe, książeczkę zdrowia dziecka
 • proces diagnostyczny może wymagać kilku wizyt
 • po ustaleniu wstępnej diagnozy formułowany jest wraz z rodzicami„realny”plan dalszego postępowania i leczenia dziecka
 • jeśli plan terapii zakłada, że dziecko będzie leczone w naszym Ośrodku lekarz wypisuje skierowanie na terapię w naszej Poradni lub skierowanie na leczenie w Oddziale Dziennym

Program Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla dzieci z ASD w PZP dla Dzieci i Młodzieży

 • na terapię potrzebne jest skierowanie lekarskie;
 • skierowanie jest rejestrowane w kolejce oczekujących i realizowane w miarę wolnych miejsc;
 • przed planowanym przyjęciem pracownik rejestracji kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, uzgadnia datę przyjęcia oraz terminy zajęć terapeutycznych;
 • zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupie, w zależności  od wskazań, najczęściej dwa razy w  tygodniu. Program zakłada również warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców;
 • pod koniec cyklu leczenia Rodzic otrzymuje od terapeuty-koordynatora programu zalecenia dotyczące dalszego postępowania z pacjentem.

Oddział Dzienny

 • na terapię potrzebne jest skierowanie z naszej Poradni lub wystawione przez specjalistę psychiatrę, neurologa, pediatrę, zawierające diagnozę medyczną. Do skierowania należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty medyczne, psychologiczne, oświatowe
 • skierowanie jest rejestrowane w kolejce oczekujących i realizowane w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych
 • przed planowanym przyjęciem pracownik rejestracji kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, uzgadnia datę przyjęcia na Oddział oraz terminy zajęć terapeutycznych
 • przyjęcie na Oddział polega na zebraniu wywiadu psychologicznego, lekarskiego, badaniu, ustaleniu planu terapii
 • w trakcie pobytu dziecko uczestniczy w zaleconych zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych zgodnie z planem
 • regularnie omawiane jest funkcjonowanie pacjenta i postępy w terapii w trakcie odpraw personelu, ewentualna modyfikacja planu leczenia

Oddział Dzienny/ program ASD wraz z Przedszkolem lub Szkołą Terapeutyczną

 • najbardziej optymalny, kompleksowy program leczenia małych dzieci z autyzmem / ZA, w którym dziecko jest przyjęte na leczenie w NZOZ-ie zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz uczęszcza na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne w naszym przedszkolu lub szkole
 • w tej opcji dziecko korzysta z wszystkich elementów programu leczenia zaburzeń autystycznych Atut
 • do przyjęcia do przedszkola/ szkoły potrzebny jest wniosek rodzica złożony w rejestracji Ośrodka oraz dostarczenie przed rozpoczęciem pobytu orzeczenia o kształceniu specjalnym ze względu na autyzm lub zespół Aspergera
 • przed przyjęciem odbywa się konsultacja z terapeutami Ośrodka w celu wstępnej oceny bieżącego funkcjonowania i odpowiedniego doboru grupy
 • podpisanie umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu/szkole nad dzieckiem na określony czas
 • przeprowadzenie procedury diagnostycznej zgodnej z przyjętymi standardami w programie autorskim „Atut”
 • stworzenie planu indywidualnego dla dziecka opartego na jego możliwościach i potrzebach, dobór odpowiednich metod i form pracy
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu funkcjonowania dziecka
 • realizacja indywidualnego planu terapeutycznego na zajęciach indywidualnych i grupowych
 • stała kontrola przebiegu procesu leczenia przez zespół terapeutyczny pod przewodnictwem lekarza psychiatry dziecięcego, systematyczne omawianie efektywności prowadzonych oddziaływań na odprawach, analiza funkcjonowania dziecka