O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona GłównaNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE
"SYRIUSZ"
dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
przy Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci
 
dyrektor - lek.med.A. Lamparska-Warchalska
z-ca dyrektora ds.administracyjnych - mgr Jadwiga Trzetrzelewska
z-ca dyrektora ds. pedagogicznych - mgr Elżbieta Figura-Milczanowska

www.przedszkole.nzozsyriusz.pl
44-240 Żory, Aleja Wojska Polskiego 3c
Telefon stacjonarny: 32 724 59 21
Telefon komórkowy: 666 379 004
e-mail: osrodek@nzozsyriusz.pl


Do przedszkola przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które s± realizowane w ramach wolnych miejsc.
Z rodzicami i dziećmi- kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja maj±ca na celu wstępn± ocenę funkcjonowania dziecka i możliwo¶ć wł±czenia do odpowiedniej grupy.